آموزش زبان فارسی - مقدماتی ۱گروه‌ها : گروه۱
دسته کتاب : انتشارات
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

-

_

 

دوره زبان فارسی: مقدماتی ۱

(برای زبان آموزان فارسی به عنوان یک زبان خارجی)

این کتاب جلد اول از یک دورۀ شش جلدی زبان فارسی (مقدماتی ۱ و ۲، میانی ۱ و ۲ و پیشرفته ۱ و ۲) است که برای زبان آموزان غیر فارسی زبان مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران نوشته شده است. این کتاب دربردارندۀ الفبا و ساختارها و واژگان ساده مربوط به سطح مقدماتی ۱ است. این کتاب چهار مهارت خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را در بر می‌گیرد و مبتنی بر روش ارتباطی آموزش زبان است. دکتر ضیا قاسمی، با بیش از ده سال سابقۀ تدریس دوره‌های فارسی، کتاب را نگاشته است.

 

برای تهیه این کتاب لطفاً با هماهنگی قبلی به "فروشگاه کتاب مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا" مراجعه کنید. تلفن کتاب فروشی: ۲۲۷۱۸۰۷۳

ارسال با ایمیل: