پس آنچه را که خوانندهٔ این کتاب می‌بیند تنها نتیجهٔ یک عمر نیست بلکه نتیجۀ بسی عمرهاست.

امروز دقیقه یا ثانیه‌ای نیست که در روی کرۀ زمین یک نفر به لغت‌نامهٔ دهخدا مراجعه نکند.

«دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی»

آن روز که علامه علی‌اکبر دهخدا بر کاغذهای سیگار برای لغت‌نامه یادداشت‌برداری می‌کرد، شاید هرگز گمان نداشت که روزی لغت‌نامه این‌گونه در دسترس مردم فارسی‌زبان و فارسی‌دوست در هر کجای این دنیای پهناور قرار گیرد. اینک این اثر ماندگار که عمر بزرگانی چون علامه علی‌اکبر دهخدا، محمد معین، سید جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی، احمد بهمنیار، جلال همایی، محمد پروین گنابادی و… بر آن مصروف گشته است، در وب‌گاه مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی در دسترس همگان است.
به حقیقت امروز، هرچند دیر، خواستۀ دهخدا که همانا تقدیم لغت‌نامه به ملت ایران بوده، تحقق می‌یابد. یقیناً روح دهخدا از این‌که نسل‌های بعدی توانستند این اثر را بدین‌گونه در دسترس مردم قرار دهند، بسیار شاد و مسرور است. دیگر هیچ چیز از باد و باران و زلزله و سیل نمی‌تواند گَرد فراموشی یا خدای ناخواسته گَرد نابودی بر این اثر بپراکند. آنچه تا کنون در وب‌گاه‌های متفرقه از لغت‌نامهٔ دهخدا عرضه شده است، مستند و مورد اطمینان نیست و غالباً برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی بوده است. مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا امیدوار است همچنان از نظرات مراجعه‌کنندگان و پژوهشگران بهره‌مند شود و نیز امید دارد بتواند در مراحل بعد قابلیت‌های پیش‌رفته‌تری را در دسترس کاربران بگذارد.

جستجو در لغت‌نامهٔ دهخدا


فهرست کامل لغات