آب‌بخش

[ آبْ، بَ ] (نف مرکب)
میرآب. قلاد. (مهذب الاسماء). آب یار. اویار.
آنکه شغلش آب دادن بکشت بود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.