تدو


[ تَ ] (اِ) جانوری باشد سرخ رنگ که
بیشتر در حمامها پیدا شود. (فرهنگ
جهانگیری). کرم سرخ رنگ که بیشتر در
حمامها باشد. (فرهنگ رشیدی). جانوری
است سرخ رنگ و پردار که اغلب در حمامها
میباشد و آنرا بعربی ابن وردان گویند. (انجمن
آرا) (آنندراج). سوسک قرمز که بیشتر در
حمامها پیدا شود. (فرهنگ نظام). جانوری که
در حمامها متکون شود، و تاتو نیز گویند.
(ناظم الاطباء). || نام مرغی است
صحرایی شبیه بخروس در نهایت خوشرویی
و خوشرفتاری. (برهان). تذرو. (ناظم
الاطباء). رجوع به تذرو شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.