آباد

(اِخ) نام شهری کوچک بر ساحل
یمین نهر ناری در بلوچستان. || نام
قصبهٔ کوچکی در سند یعنی در شمال غربی
هندوستان. || نام ناحیتی در ناحیهٔ
سبلان کوه نزدیک ارجاق و پیشکین.
(نزهةالقلوب).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.