آب گرم

[ بِ گَ ] (ترکیب وصفی، اِ
مرکب) آب جوشیده و حارّ. حمیم. (دهار).
|| آب معدنی که بالطبع گرم باشد. حَمّه:
آب گرم لاریجان. آب گرم شاهان گرماب.
|| حمامی که بر این آب سازند مداوای
بیماران را.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.